Hl 1006 007

Hàng chục ngàn công nhân 2 công ty giày ở Thanh Hóa lần lượt đình công

Thanh Hóa – Hai cuộc đình công của hàng chục ngàn công nhân thuộc hai công ty giày trong khu công nghiệp Hoằng Long, thành phố Thanh Hóa, đã diễn ra lần lượt vào buổi sáng và buổi chiều Thứ Bảy.

 

Trung Quốc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam