Hl 0713 005

Hai tổ chức nhân quyền kêu gọi LHQ áp lực CSVN chấm dứt đàn áp giới bất đồng

Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền FIDH và Uỷ Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam VCHR vào hôm Thứ Năm 12/07 kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc gây áp lực đòi nhà cầm quyền CSVN chấm dứt cuộc đàn áp nghiêm trọng đối với giới bất đồng chính kiến, ​​và cam kết cải cách trước kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát toàn cầu UPR sắp đến.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng