01 copy 1 443

Hà Tĩnh: Nước bất ngờ chuyển màu đen nghị, cá ch.ết trắng kênh

Nước tại con kênh bất ngờ chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối và cá ch.ết trắng khiến hàng ngàn người dân hết sức ho.ang m.ang. Trước hiện tượng bất thường này, chính quyền địa phương đã phải ra cảnh báo người dân không được tiếp xúc với nguồn nước này.

 

Trung Quốc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam