Cap treo

Hà Nội bác đề xuất làm cáp treo vượt sông Hồng

Sở GTVT Hà Nội đánh giá đề xuất xây dựng tuyến cáp treo vượt sông Hồng của Tập đoàn Poma (Pháp) là chưa phù hợp.

 

Việt Nam công an cộng sản