42abdb88c242ac033186900675596efa

Hết đường cao tốc, đường sắt, Trung Quốc dòm ngó tới cảng biển, khu công nghiệp Việt Nam

Không chỉ tích cực “rót vốn” vào đường cao tốc, đường sắt của Việt Nam, Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc,  một trong những nhà thầu xây dựng lớn của Đại Lục, bày tỏ lý thú đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, đặc biệt là tiềm năng về xây cảng biển, khu công nghiệp theo hình thức BOT, EPC…

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản