6b79318e 01bd 452a a3fc fb8ed68b66fb

Hợp nhất hai chức danh có đúng theo nguyện vọng của người dân?

Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII diễn ra hôm 3/10, 100% đại biểu đồng thuận giới thiệu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ Tịch nước thay thế cho ông Trần Đại Quang vừa đột ngột qua đời.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản