Vn sai gon ot ngam con trung 1

Hồ ngâm ớt để làm ớt khô có lẫn côn trùng, phân ở Sài Gòn

Xác cào cào, ong, ruồi… nổi lềnh bềnh trên mặt nước hồ ngâm ớt tại một cơ sở sơ chế nông sản xuất cảng ở huyện Bình Chánh.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản