Images

Hơn 300.000 người Việt đang sống chung với bệnh ung thư

Tại Việt Nam, năm 2018 có 164.671 ca mới mắc ung thư, 114.871 trường hợp tử vong do bệnh ung thư. Hơn 300.000 người đang sống chung với bệnh ung thư.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thuế công an cộng sản