Safe image 7 1

Hơn 100 du khách Trung Quốc làm lễ chào cờ ở Hoàng Sa, hô “Trung Quốc muôn năm”

Hơn 100 du khách Trung Quốc đã làm lễ chào cờ trên một trong những đảo của quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam, và tự nhận đ theo truyền thông Trung Quốc đưa tin.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Biển Đông công an cộng sản