Vn xac lon hoi thoi

Hải Phòng: Sông bốc mùi hôi thối vì xác lợn chết, chính quyền bất lực

-