Vn binh dinh hoc sinh deo khau trang 1

Học sinh Bình Định đeo khẩu trang trong giờ học vì hôi thối

Do mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ con kênh Đồng Đế chảy bên hông trường, nên học sinh trường Trung Học Cơ Sở Cát Trinh, huyện Phù Cát, phải đeo khẩu trang trong giờ học.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Giáo dục thuế công an cộng sản