Bieu tinh

Google và Facebook giúp CSVN phá gần 8,000 clip và trang mạng ‘xấu độc’

Nhà cầm quyền CSVN “khoe” rằng các công ty dịch vụ mạng toàn cầu Google và Facebook đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 8,000 video clip, đường “link” bị coi là “xấu độc” cho chế độ.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản