Safe image 4

Giáo viên Toán

“Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thử dạy được toán lớp Một mà không cho học sinh viết vào sách, tôi xin bỏ nghề dạy học,” thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy toán trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh nói.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản