D37d7dad e16e 4aa8 a7c6 91fd88831d60

Giáo sư Chu Hảo bị cho ‘tự diễn biến’

Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, vừa bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung ương đề nghị kỷ luật với lý do đưa ra là ông này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản