Doi tinh vao bien che

Tâm sự cay đắng của giáo viên phải “qu.an h..ệ” với hiệu phó để được vào biên chế ở Việt Nam

Ngoài tôi ra, nhiều giáo viên khác cũng phải đánh đổi không chỉ tiền và cả những thứ khác nhau chỉ để được “vào biên chế”, cô N.TT xót xa.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản