1263894363kinhdoanh1

KINH DOANH GIÁO DỤC

Đảng cộng sản Việt nam chủ trương “đi tắc đón đầu” trong giáo dục đào tạo. Đó là “chiến lược” giáo dục được đề ra để rút ngắn khoảng cách với thế giới về trình độ và phẩm chất giáo dục lạc hậu của Việt nam ngày nay, nhưng thay vì có những sáng tạo mang tính đột phá trong giáo dục thì họ lại bị các nhóm lợi ích khai thác để trục lợi, biến giáo dục trở thành một ngành kinh doanh mang về siêu lợi nhuận.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản