Giao duc ngo ngan

Giáo dục ngớ ngẩn

Tại hầu hết các quốc gia tiến bộ, giáo dục hoàn toàn miễn phí, từ mẫu giáo tới đại học ( kể cả ở miền Nam VN trước 75 ), vì giáo dục là bổn phận của nhà nước, là tương lai của dân tộc.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản