Img6129 15283466383661779619782

Giám đốc sở ở Thanh Hóa bổ nhiệm “bừa” hàng loạt cán bộ trước khi về hưu nhằm vớt cú chót?

Dù các cán bộ không đủ tiêu chí như không bằng đại học chính quy, chưa được chuyển ngạch công chức hay chưa có bằng lý luận chính trị… nhưng vẫn được ông Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Thanh Hóa, ký Quyết định bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo chi cục thuộc Sở. Đây là những trường hợp được bổ nhiệm trước khi ông Tuấn chuẩn bị về hưu.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản