Giới trí thức và hoạt động Việt Nam ‘không ngán’ Luật An Ninh Mạng

Hôm 2 Tháng Giêng, 2019 – ngày thứ hai kể từ thời điểm Luật An Ninh Mạng chính thức có hiệu lực thi hành, giới trí thức và các nhà hoạt động xã hội dân sự tiếp tục bày tỏ phản ứng về Luật này trên mạng xã hội.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc công an cộng sản