Safe image

Gần 570 hồ sơ thương binh giả bị phát hiện

Cùng với việc đình chỉ trợ cấp, cơ quan chức năng Nghệ An sẽ truy thu số tiền trả cho hàng trăm thương binh giả.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản