Maxresdefault 7

Gần 1,1 triệu người Trung Quốc chết vì ô nhiễm không khí mỗi năm, tương lai gần của Việt Nam

Một nghiên cứu mới đây của Đại học Trung văn Hồng Kông phát hiện, nạn ô nhiễm không khí tại Trung Quốc đại lục khiến khoảng 1,1 triệu người chết sớm và hủy hoại khoảng 20 triệu tấn cây nông nghiệp quan trọng hàng năm. Một số học giả cho rằng nguyên nhân gốc rễ phá hủy môi trường Trung Quốc ngày nay là vì hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc không được giám sát dân chủ.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản