6b6ff3076a49d480e0d3985081b8f567

Gỗ chảy về nhà quan, lũ chảy về nhà dân

Nhìn những thân thể co quắp trong mưa lũ Tây Bắc, thật sự bàng hoàng, chát đắng cho phận người. Trời xanh không mắt. Lòng dân đang ngổn ngang biến cố, đã lại hứng chịu tai ương. Trăm nỗi niềm, đều ụp xuống dân cả.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản