A76efda4 e182 49d9 ba59 3ac1312e4f8d

EVFTA: Việt Nam lại lỡ tàu?

Tăng thêm 35% về xuất khẩu, 15% về GDP và 13% về lương bổng cho người lao động chưa nói hết những gì mà Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có thể mang đến cho Việt Nam.

 
 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cộng sản