Vn sai gon bao cao su gia 1

Dùng keo vá vỏ xe làm bao cao su giả ở Sài Gòn

Nguyên liệu sản xuất bao cao su được mua trôi nổi trên thị trường và cách làm bao cao su hoàn toàn bằng tay.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản