Vo ho 7767 1536430818 1

Dùng 500 tấn vôi để dung hòa axit sau vụ vỡ hồ chất thải ở Lào Cai

Phần đê bị vỡ đã được hàn đắp, lu lèn tạm thời, lượng nước trong bãi thải tại khu vực đê vỡ đã rút hết.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản