Don rac 1527321423622982307529

Du khách nước ngoài dọn rác biển Nha Trang vì "không chịu nổi"

Rác thải đầy rẫy ở khu vực Hòn Chồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến một nhóm du khách nước ngoài tình nguyện lập nhóm thu dọn

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản