Vn quang nam can bo xin deu

Doanh nghiệp chưa đầu tư đã bị huyện ở Quảng Nam ‘xin đểu’

Kêu gọi “ưu đãi” đầu tư nhưng khi doanh nghiệp vừa mới trình dự án đã bị Đội Kiểm Tra Quy Tắc huyện Thăng Bình gửi “thư ngỏ” làm tiền với lý do hỗ trợ kinh phí đi “học tập kinh nghiệm” về quản lý dự án.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản