Quang Trung

 • ĐÁNH CHO SỬ TRI NAM QUỐC ANH HÙNG CHI HỮU CHỦ

  Chiến thắng mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789 của hoàng đế Quang Trung đã chặn đứng âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Mãn Thanh, làm tiêu tan ước mong rệu rã quyết khư khư ôm lấy ngai vàng mục ruỗng của Lê Chiêu Thống, khép lại một giai đoạn nhục nhã trong lịch sử nước Nam khi mà “Nước Nam ta từ khi có đế, có vương tới nay, chưa thấy bao giờ có ông vua luồn cúi đê hèn như thế. Tiếng là làm vua, nhưng niên hiệu thì viết là Càn Long, việc gì cũng do viên tổng đốc, có khác gì phụ thuộc vào Trung Quốc?" (Hoàng Lê Nhất Thống Chí).

  Mùng 5 tết Kỷ Dậu 1789, Đại Việt hoàn toàn sạch bóng quân xâm lược đuôi sam. Chủ soái Tôn Sĩ Nghị cuống quít tháo chạy qua cầu phao sông Hồng để trốn chạy về biên giới. Hứa Thế Hanh bị bêu đầu giữa trận tiền, Sầm Nghi Đống hoảng sợ thắt cổ tự tử. Nhiều chiến tướng khác như Hình Đôn Hành, Trương Triều Long, Lý Hóa Long, Thượng Duy Thăng đã phải chấm dứt cuộc đời binh nghiệp bằng cái chết ô nhục trên mảnh đất phương Nam nhỏ bé, nơi mà năm thế kỷ trước đó, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt đã phải cay đắng thốt lên “Đại Việt là chỗ ngứa trong trái tim ta!”. Và những cái chết nhục nhã đó chỉ đáng để mua lấy một tiếng cười của nữ sĩ Hồ Xuân Hương:

  Ghé mắt trông lên thấy bảng treo 
  Kìa đền thái thú đứng cheo leo 
  Ví đây đổi phận làm trai được 
  Thì sự anh hùng há bấy nhiêu
  (Hồ Xuân Hương – Miếu Sầm thái thú)

  Hơn 200 năm sau, Trung Quốc vẫn chưa hề từ bỏ âm mưu xâm lược, đe dọa toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Việt Nam và đã nhiều phen động binh gây hấn. Thời thế và tình hình ngày nay có nhiều đổi thay khác xưa, nhưng Trung Quốc vẫn luôn tỏ ra hung hăng hiếu chiến. Những kẻ ôm chân giặc như Trần Ích Tắc, Trần Thiêm Bình, Lê Chiêu Thống thì thời nào cũng có nhưng lòng dân bài Trung kháng Hán bảo vệ tổ quốc thì muôn đời vẫn bất biến.

  FB Lê Quang Huy