HIỆP HỘI THẨM PHÁN ĐỨC LÊN TIẾNG VỀ VIỆC 6 NHÀ HOẠT ĐỘNG BỊ KẾT ÁN

30629807 615809868763826 5168889631546311587 n

Hiệp Hội Thẩm Phán Đức là một Hiệp Hội của các Thẩm Phán, Công Tố Viên lớn nhất ở Đức với hơn 16.000 thành viên.
Hiệp Hội này đã trao giải Nhân Quyền cho luật sư Nguyễn văn Đài năm 2017.

FB Ca Dao Le Phu