Lao dong

Dân Việt đi xuất cảng lao động bỏ trốn ngày càng nhiều

Tổng số tiền mà những người đi xuất cảng lao động làm việc ở ngoại quốc gửi về Việt Nam hàng năm khoảng $3 tỷ, tương đương hơn 76,000 tỷ đồng. Nhưng theo nhà cầm quyền Việt Nam, số người đi xuất cảng lao động bỏ trốn ở lại các nước sở tại ngày càng tăng.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản