8760526d 3c5f 4a7d 806a 0502b86d791d

Dân tiếp tục đổ đá chặn buộc doanh nghiệp gây ô nhiễm di dời

9 ngày sau khi phát hiện doanh nghiệp Nam Thịnh trên địa bàn xóm Cột Bài, xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn tỉnh Hoà Bình lợi dụng mưa gió để xả thải hoá chất gây ô nhiễm môi trường, người dân địa phương tiếp tục đổ đá chặn đường không cho phương tiện vận chuyển hoá chất ra vào doanh nghiệp này.  Truyền thông trong nước loan tin này hôm 12/6.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng