D124770b 141a 44ac a7fd a0395263aa36

Dân Phan Rí Cửa biểu tình chất vấn công an

Nhiều người dân thị trấn Phan Rí Cửa vào sáng nay 20/6/2018 tập trung phản đối cơ quan công an địa phương gây thương tích cho một thanh niên địa phương tên là Nguyễn Minh Kha.

Mạng báo Pháp Luật của nhà nước Việt Nam cho biết có vài chục người dân đến tại đồn Công an Phan Rí Cửa để yêu cầu cho biết thông tin về anh Nguyễn Minh Kha.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc