Vn dung lu chong ngap

Dân mạng ngán ngẩm vì ‘sáng kiến dùng lu đựng nước chống ngập’

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản