Vn dung lu chong ngap

Dân mạng ngán ngẩm vì ‘sáng kiến dùng lu đựng nước chống ngập’

-

 

thuế nợ công Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam