Image 18

Dự thảo Nghị định Luật An ninh mạng: Điều luật của độc tài trị

Bộ Công An Việt Nam vào ngày 9/10/2018 họp Ban Soạn Thảo, Tổ Biên Tập để xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng. Trong khi đó cộng đồng mạng cũng như nhiều người dân tiếp tục bày tỏ quan ngại về Luật này.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản