Vn thu thiem nha san ho chi minh 1

CSVN muốn xây nhà sàn và ao cá ông Hồ trên đất cướp của dân Thủ Thiêm

 Trong bối cảnh Thủ Thiêm được coi là “thủ phủ dân oan mất đất,” và những người dân ở đây phải đi khiếu kiện ròng rã hơn 20 năm trời mà chưa biết kết quả thế nào, thì chính quyền ở Sài Gòn lại tiếp tục công bố dự định xây nhà sàn và ao cá Hồ Chí Minh ở quảng trường tại Thủ Thiêm.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc công an cộng sản