Vn luat xu phat hanh chanh giao duc

CSVN muốn ‘xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục’

Bộ Giáo dục- Đào tạo CSVN đang chuẩn bị một dự thảo nghị định “xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục”.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản