Vn canh cao le tan hung

CSVN kỷ luật chỉ ‘làm cho có,’ sinh ra loại ‘quan chức vi khuẩn’ nhờn thuốc

Ông Lê Tấn Hùng, tổng giám đốc Tổng Công Ty Nông Nghiệp Sài Gòn (Sagri), vừa bị Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn ra quyết định cảnh cáo hôm 3 Tháng Mười Một, 2018, và quyết định này được ghi nhận là “nặng hơn” mức khiển trách hồi Tháng Ba, 2018.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản