Vn cong doan moi

CSVN chuẩn bị lập thêm một công đoàn ‘cuội’

Chế độ Hà Nội chuẩn bị lập ra một “tổ chức đại diện người lao động” như một thứ “bung xung” để giật dây, qua mặt các nước khác khi ký Hiệp Định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

 

nợ công Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam