11232922 1 small 1310920086 nv

CSVN báo cáo quyền con người ở Việt Nam “có nhiều thành tựu”

 Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã chính thức nộp Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ III cho Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc. Dự kiến ngày 22 tháng 1 năm 2019, Việt Nam sẽ tham gia đối thoại về Báo cáo quốc gia UPR tại Hội đồng Nhân quyền.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản