Ngovanhoanghung

CSVN bắt thêm 7 người thuộc tổ chức Triều Đại Việt

Công an CSVN vừa bắt giữ thêm bảy người bị cho là thuộc một tổ chức chính trị ở Canada, có mục đích lật đổ sự cai trị của đảng cộng sản.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản