Vn sai gon noi doi khong ket xe 1

Công an trắng trợn dối trá: ‘Năm 2018 Sài Gòn không kẹt xe’

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế Biển Đông công an cộng sản