Screen shot 2018 10 04 at 2 00 33 pm

Công an đánh gãy chân người thân vào thăm ông Michael Phương Minh Nguyễn

Một nhóm an ninh thường phục đã tấn công một người thân của ông Michael Phương Minh Nguyễn, sau khi cô vào thăm ông trong trại giam của công an thành phố Sài Gòn.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản