43165802 10209606121830234 7757090955282350080 n

Con đường thăng chức nhanh như tên lửa: Của một quan trẻ chưa từng biết làm lính hay làm cấp phó cho bất kỳ ai !

Trải qua một nửa chặn đường trong sự nghiệp chính trị, anh đang dần vươn tới đỉnh cao quyền lực khi chưa từng biết làm lính hay làm cấp phó cho bất kỳ ai.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản