An 20181212 ruo ng lu a nha o ng nguye n va n tua n by vnexpress

Con buôn Trung Cộng đến miền Tây mua gốc rạ, bông lúa non

Một số con buôn lạ mặt đã xuống miền Tây để mua bông lúa non và gốc rạ của các nông dân, với lý do để làm thuốc nam.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản