Bat ca tre dang bu dong tien xay dung nong thon moi 1

Chuyện lạ VN: Chủ tịch xã bắt cả trẻ đang bú đóng tiền xây dựng nông thôn mới

Trẻ từ 6 tháng tuổi, người già dưới 80 tuổi, hộ nghèo ở xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phải đóng gần chục khoản cho thôn, xã để xây dựng nông mới. Nhiều gia đình phải đi vay mượn để nộp.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản