Cau2 fobr

Chuyện lạ Cà Mau: Xây cầu xong... thu phí vô thời hạn

Dân thấy cây cầu thu phí mãi không ngưng nên phản ánh và khi đó mới phát hiện cầu này được cho thu phí vô thời hạn, khi nào hư thì thôi.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản