20180111 163151 2010493 3 181129101

Cho thuê đất 99 năm, không thận trọng đặc khu sẽ thành nơi di dân của Trung Quốc

ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng, cho thuê đất đến 99 năm cần hết sức thận trọng vì nếu không các đặc khu của Việt Nam có thể sẽ trở thành nơi di dân của nhiều nước khác, trong đó có Trung Quốc.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc cộng sản