28e05330 3c22 4e8c 9801 1fdfe7a4f7d5

Chính quyền nói nhà sông Đà sập không phải do hút cát hay thủy điện

Nguyên nhân khiến 6 ngôi nhà trôi xuống sông Đà là do mưa lũ.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản