Safe image 3

Chính phủ Singapore chia 700 triệu đô cho 2,8 triệu dân

Ngày 28/9, Bộ Tài chính Singapore cho biết chính phủ nước này sẽ dành ra khoảng 700 triệu đô la Sing (tương đương 512 triệu USD) để chia cho người dân hội đủ điều kiện.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản