Kl 2

Chiêm ngưỡng căn nhà gỗ tiền tỷ của một cán bộ kiểm lâm mới vào nghề

Mời các bạn chiêm ngưỡng căn nhà gỗ của một một ca’n bộ kiểm lâm mới vào nghề.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản